Specjalna gazeta informacyjna dla mieszkańców Orzesza

Specjalna gazeta informacyjna rozesłana do wszystkich i specjalny numer telefonu, pod którym można zasięgnąć dodatkowych informacji to udogodnienia, które dla mieszkańców Orzesza przygotowała spółka Silesian Coal S.A., w związku z realizacją inwestycji „Pokłady Przyszłości” – Projekt Górniczy „Orzesze”. Materiały informacyjne stanowią kompendium wiedzy na temat projektu oraz są zbiorem odpowiedzi inwestora na pytania mieszkańców i Burmistrza Orzesza złożonych do raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

Zapraszamy do lektury: Pokłady_Przyszłości_Gazeta_dla_mieszkańców_Orzesza_sierpień_2016

W razie pytań prosimy o kontakt pod specjalnym numerem telefonu +48 607 438 913 lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie.


Czytaj dalej...

Trudne rozmowy z mieszkańcami

W marcu i kwietniu 2016 roku miał miejsce szereg spotkań na temat wydobycia węgla w Orzeszu. Towarzyszyła im trudna, ale zarazem rzeczowa dyskusja.

Jednym z najważniejszych spotkań z udziałem mieszkańców i władz samorządowych była wyjazdowa Sesja Rady Miejskiej Orzesza, która odbyła się 21 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej Nr 9 w Zgoniu. W trakcie debaty mieszkańcy Królówki, Zgonia i Woszczyc sformułowali szereg obaw dotyczących między innymi terenów pod jakimi planowane jest wydobycie węgla czy lokalizacji szybu wentylacyjnego. (więcej…)


Czytaj dalej...

Oferta dla JSW

Spółka Silesian Coal przedstawiła ofertę dla JSW S.A. dotyczącą inwestycji
w kopalni „Krupiński”

Spółka Silesian Coal przekazała zarządowi Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. propozycję dotyczącą finansowania prac inwestycyjnych w KWK „Krupiński”. Przyjęcie przedstawionej oferty pozwoli na udostępnienie KWK „Krupiński” nowych zasobów węgla oraz na stabilizację funkcjonowania kopalni „Krupiński” w okresie eksploatacji przez Silesian Coal złoża węgla kamiennego w obszarze „Żory-Suszec 1” w Orzeszu. Jednocześnie inwestor zastrzega, że nigdy nie planował i nie planuje w przyszłości nabycia kopalni. (więcej…)


Czytaj dalej...

Dokumentacja Geologiczna

Silesian Coal o krok bliżej do wydobycia węgla w Orzeszu

We wtorek, 28 lipca 2015 roku spółka Silesian Coal złożyła w Ministerstwie Środowiska liczącą kilkaset stron i kilkadziesiąt map dokumentację geologiczną złoża „Żory-Suszec 1” celem jej zatwierdzenia przez Komisję Zasobów Kopalin. Tym samym zamknięty został kolejny etap w drodze do pozyskania przez inwestora koncesji na wydobywanie węgla w Orzeszu. Wydobycie miałoby się rozpocząć już w trzy lata od uzyskania koncesji, przy założeniu, że dostępna dla projektu będzie część infrastruktury KWK „Krupiński”. (więcej…)


Czytaj dalej...