Z uwagi na zapotrzebowanie ze strony branży motoryzacyjnej oraz AGD, a także realizację projektów infrastrukturalnych, zużycie stali w trakcie najbliższych trzech lat może osiągnąć poziom 15 milionów ton. Będzie więc spore zapotrzebowanie na węgiel koksowy na czym skorzystać chce Jastrzębska Spółka Węglowa.

Jak wskazuje Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, szacunki rodzimego zużycia wyrobów stalowych w 2017 roku wyniosły około 13,5 miliona ton, wobec 13,1 milionów ton w 2016 roku. W kolejnych latach zapowiadany jest dalszy wzrost. Takie zapotrzebowanie na stal oznacza większe zapotrzebowanie na koks.

Dlatego też w JSW zakładają stopniowy wzrost produkcji węgla z 14,9 mln ton w 2017 roku do 18,2 mln ton w 2030 roku.

Poziom produkcji i sprzedaży koksu zaplanowano na poziomie powyżej 3,4 mln ton. Docelowo koks wielkopiecowy o wysokich parametrach ma stanowić 78 proc. produkcji grupy.

Rok 2017 przyniósł radykalną poprawę na rynku węgla i stali. Sytuacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej uległa znacznej poprawie. Dziś stać nas na to, by odbudować to, co zostało zaniechane w inwestycjach oraz w zakresie robót udostępniających złoża. Trzeba to czynić, póki na rynku jest koniunktura - podkreśla Paweł Kołodziej, przewodniczący Federacji Związku Zawodowego Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Zarząd JSW wskazuje na potrzebę realizacji przedsięwzięć w segmencie koksowniczym. Spółka staje przed koniecznością odbudowy nowej baterii nr 4 w Oddziale Przyjaźń i potem baterii nr 3. Koksownia Przyjaźń jest największą w strukturach Grupy Kapitałowej, posiada dwie nowoczesne baterie koksownicze nr 5 i 1, natomiast JSW Koks jest jednym z największych producentów koksu na rynki europejskie.

Dajemy zielone światło dla modernizacji segmentu koksowniczego, gdyż przyniesie nam to korzyści - zaznacza prezes JSW Daniel Ozon.

W Koksowni Radlin niedawno zakończono modernizację benzolowni wraz z obiektami towarzyszącymi węglopochodnych.

Stabilna produkcja węgla na poziomie od 15,6 mln ton w roku 2018 do 18,2 mln ton w roku 2030 przy kosztach gwarantujących rentowność EBITDA; poziom sprzedaży węgla na poziomie zbliżonym do jego produkcji; zrównoważony poziom produkcji i sprzedaży koksu na poziomie powyżej 3,4 mln ton - to główne założenia ekonomiczne zawarte w strategii JSW do 2030 roku.

Celem strategicznym Grupy Kapitałowej JSW jest umocnienie pozycji wiodącego producenta i dostawcy węgla koksowego oraz koksu w Europie. Łączne nakłady inwestycyjne i kapitałowe w całej grupie w okresie obowiązywania strategii będą kształtować się na poziomie około 18,9 mld zł. Dla firmy surowcowej ważne jest zapewnienie dostępu do zasobów węgla koksowego.

JSW zamierza to robić nie tylko poprzez inwestowanie w dostępne już złoża, ale również w udostępnianie nowych złóż i nowych poziomów wydobywczych. Baza zasobowa będzie stale powiększana, zwłaszcza w przypadku węgla koksowego typu 35. Poczynając od 2020 roku udział produkcji węgla koksowego w produkcji ogółem zostanie zwiększony z obecnych 72 do 85 proc. Śmiało patrzymy w przyszłość, mamy 952 miliony ton potwierdzonych zasobów operatywnych, co gwarantuje nam stabilne wydobycie na co najmniej 60 lat - zaznacza Daniel Ozon.

Należy zaznaczyć, że Unia Europejska importuje rocznie ponad 30 milionów ton węgla koksowego i JSW zamierza być kluczowym producentem tego strategicznego dla europejskiego przemysłu stalowego surowca.

Jastrzębska Spółka Węglowa jako czołowy producent węgla koksowego w Unii Europejskiej korzysta z tzw. renty geograficznej, podlega jednak ogólnym trendom rynku światowego. Sytuacja na rynku węgla koksowego i koksu jest powiązana z rynkiem stali i wyrobów hutniczych. A cykle koniunkturalne pokazują wahania cen tych produktów.

W JSW zamierzają m.in. pójść w kierunku zastosowania obudowy kotwiowej. Zredukowanie kosztów o 20 proc. oraz wzrost postępu o niemal trzysta procent - na takie właśnie efekty liczą z wprowadzenia obudowy kotwiowej w zakładach spółki.

W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej wytypowane już zostały wyrobiska, które mają być drążone w technologii kotwiowej. Jako pierwszy w tej technologii ma być drążony przodek w kopalni Budryk, w pokładzie 401. Prace nad wprowadzeniem obudowy kotwiowej w JSW rozpoczęły się od podpisanego w marcu 2017 roku porozumienia między JSW, Głównym Instytutem Górnictwa oraz spółką Joy Global Poland.

Po podpisaniu porozumienia w JSW utworzony został specjalny zespół inżynierów, którzy m.in. odwiedzili zagraniczne kopalnie, w których obudowę kotwiową z powodzeniem się stosuje. Węgiel koksowy, wydobywany przez kopalnie JSW, znajduje się na liście 27 strategicznych surowców UE. To zatem surowiec skatalogowany jako ten o wysokim ryzyku dostaw i dużym znaczeniu gospodarczym.

Dostęp do węgla koksowego będzie ważny dla przemysłu w Unii Europejskiej - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Krzysztof Sitarski, poseł Kukiz’15. - Europejscy producenci stali mówią o rosnącym zapotrzebowaniu na węgiel koksowy z uwagi na zmieniający się przemysł samochodowy, który zaczął wprowadzać na rynek samochody elektryczne. Popyt na węgiel koksowy będzie też generować realizacja programów infrastrukturalnych w Europie - zaznacza.

Rzeczywiście, wyprodukowanie stali niezbędnej do budowy jednego samochodu elektrycznego wymaga niemal pół tony węgla koksowego. Zabezpieczenie produkcji węgla koksowego w odpowiedniej ilości wychodzi też naprzeciw potrzebom najnowszych uregulowań prawnych w zakresie elektromobilności.

Trzeba też pamiętać, że niebawem u naszych południowych sąsiadów Czechów sczerpią się zasoby węgla koksowego. Jak najbardziej uzasadnione jest więc zwiększenie produkcji tego surowca przez Jastrzębską Spółkę Węglową. Wygląda na to, że w kolejnych latach nie powinno być problemów z ulokowaniem na rynku węgla koksowego o wysokiej jakości.

Źródło: gornictwo.wnp.pl