Na rynku spot przełom kwietnia i maja 2018 roku oznaczał w przypadku cen węgla koksowego w Australii znaczną niestałość. Od połowy kwietnia za węgiel koksowy płacono między 173 a 192 dolarów za tonę.

Później, od połowy maja, sytuacja na rynku spot się ustabilizowała.
Ceny wynosiły między 183,6 a 185 dolarów za tonę. 25 maja 2018 roku za tonę węgla koksowego wysokiej jakości płacono 183,7 dolara.
Jak wskazuje katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, w perspektywie kolejnych pięciu lat należy się spodziewać wzrostu obrotów światowych węgla koksowego - z poziomu 308 mln ton w 2017 roku do poziomu 334 mln ton w 2023 roku. Będzie się na to m.in. składać wzrost podaży węgla koksowego z Australii przy zwiększeniu popytu na ten surowiec w Indiach i krajach Azji Południowo-Wschodniej.
Nasza Grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej inwestuje i zmierza do tego, żeby węgiel koksowy stanowił docelowo 85 proc. całości jej produkcji. JSW jest największym producentem węgla koksowego hard i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej pod względem wielkości produkcji.
Węgiel wydobywany przez Grupę JSW, w tym głównie węgiel koksowy, jest wykorzystywany w Europie Środkowej przez lokalne huty należące do międzynarodowych producentów stali i regionalne przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Produkowany przez Grupę JSW koks też jest sprzedawany na rynku globalnym. Głównymi odbiorcami produktów Grupy JSW są klienci ulokowani w Polsce, w Niemczech, Austrii, Czechach, na Słowacji oraz we Włoszech i w Indiach.

Źródło: gornictwo.wnp.pl