Politechnika Śląska i niemiecka firma HMS Bergbau AG podpisały porozumienie o współpracy. Będzie ona przebiegała przede wszystkim w obszarach badawczym, edukacyjnym i kadrowym. Nowi partnerzy postanowili połączyć siły, aby wspólnie stworzyć nowoczesną kopalnię węgla kamiennego. Podpisanie umowy miało miejsce 13 września w rektoracie Politechniki Śląskiej.

– Chcemy stworzyć najnowocześniejszą kopalnię z wykorzystaniem najnowszych technologii – podkreślał podczas spotkania Heinz Schernikau, prezes spółki HMS Bergbau AG, która już od ponad dwudziestu lat aktywnie działa na polu międzynarodowym w branży górniczej, w tym również w Polsce. – Zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie inwestycji w Polsce, ponieważ jesteśmy przekonani, że prowadzone tutaj badania naukowe, dotyczące m.in. wydobycia czy przeróbki węgla, są najwyższym standardem w świecie – dodał prezes spółki.

O tym, że uczelnia jest przygotowana do prowadzenia tego typu projektów, zapewniał rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk. Rektor dodał, że na wielu wydziałach uczelni od lat są rozwijane technologie na rzecz górnictwa, nie tylko w zakresie eksploatacji złóż, ale również m.in. w obszarach automatyzacji i mechanizacji górnictwa, wykorzystania węgla czy przetwórstwa i wytwórstwa urządzeń dla górnictwa. – Jesteśmy bardzo zainteresowani rozwijaniem nowoczesnych technologii górniczych. W tym roku Politechnika Śląska wspólnie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną utworzyła Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. W ramach tego przedsięwzięcia chcemy również wspierać wdrażanie nowoczesnych technologii w eksploatacji górniczej – mówił prof. Arkadiusz Mężyk.

Poza rozwijaniem współpracy w obszarze badawczo-rozwojowym Politechnika Śląska zobowiązała się także m.in. do kształcenia pracowników HMS Bergbau, organizowania szkoleń z wykorzystaniem własnej bazy dydaktycznej, wykonywania ekspertyz i analiz oraz zapewnienia kadry inżynierskiej dla HMS Bergbau. Niemiecka firma natomiast zapewni studentom praktyki, zorganizuje nabór kadry inżynierskiej spośród absolwentów Politechniki Śląskiej oraz umożliwi studentom pisanie prac dyplomowych na tematy związane z działalnością spółki. Na mocy porozumienia nowi partnerzy podejmą również wspólne działania w celu pozyskania środków finansowych, w tym unijnych, umożliwiających efektywną i partnerską współpracę.

Umowę podpisali rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz prezes zarządu HMS Bergbau AG Heinz Schernikau.

Źródło: gornictwo.wnp.pl