W dniu 18 października 2018 roku w Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się kolejna doroczna gala konkursu Zielonego Lauru zorganizowana przez Polska Izbę Gospodarczą „Ekorozwój”. Kapituła konkursu, pod przewodnictwem Prof. dr Marka Gromca, nagrodziła projekty oraz działania w zakresie nowatorskich rozwiązań i inwestycji ekologicznych oraz propagowania ekorozwoju w 2017 roku.

Jednym z wyróżnionych laureatów została Silesian Coal International Group of Companies SA otrzymując stosowny dyplom za zasługi dla rozwoju ochrony środowiska oraz statuetką „Zielony Laur” (na zdjęciu). Nagrodą uhonorowano projekt uruchomienia wydobycia węgla kamiennego ze złoża „Żory - Suszec 1” w obszarze Orzesze z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury likwidowanej kopalni Krupiński, co pozwoli wykluczyć w znacznym stopniu jakiekolwiek uciążliwości środowiskowe.

Konkurs „ZIELONY LAUR” jest ogólnokrajowym konkursem Polskiej Izby Gospodarczej „EKOROZWÓJ” mającym na celu wyróżnienie uczestników, którzy dokonali szczególnych osiągnięć w dziedzinie ekorozwoju, propagowania lub wspierania ochrony środowiska naturalnego oraz którzy w swojej działalności uzyskali szczególnie cenne dla środowiska rezultaty. Uczestnikami konkursu mogą być osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, naukową, statutową lub indywidualną w sferze ochrony środowiska, propagowania postaw ekorozwojowych, wytwarzania produktów lub realizacji inwestycji o wybitnych właściwościach sprzyjających ochronie środowiska lub wspierających swoimi działaniami lub oferowanymi produktami działania pro środowiskowe.

Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój zrzesza podmioty gospodarcze i samorządy działające w zakresie realizacji przedsięwzięć gospodarczych związanych z ekologią. Dysponuje zespołem ekspertów składających się z wybitnych naukowców oraz praktyków w zakresie problemów ekologicznych. W Statucie PIG „Ekorozwój” określono, że Izba jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą osoby fizyczne i prawne, organizacje społeczne, stowarzyszenia, organizacje samorządowe i fundacje prowadzące działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego.