Agencja Rozwoju Przemysłu odnotowała spadek cen polskiego węgla kamiennego dla energetyki w lutym br. o 2,4 proc. wobec stycznia, a ceny dla ciepłownictwa były wyższe o 5,8 proc. Na rynkach międzynarodowych luty był kolejnym miesiącem spadków cen węgla. W europejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) zmalały one w odniesieniu do stycznia o 1,4 proc. i były o jedną trzecią niższe niż przed rokiem.

Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu, monitorujący rynek węgla kamiennego i sytuację w polskim górnictwie, podał w środę wartości, jakie osiągnęły w lutym br. dwa indeksy obrazujące sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego.

W lutym polski węgiel dla energetyki był o ponad 2 proc. tańszy niż w tym samym miesiącu rok wcześniej, a w odniesieniu do węgla dla ciepłownictwa średni wzrost wartości indeksu rok do roku wyniósł 2,7 proc.

Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 - dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła).

Średniomiesięczna wartość indeksu cen węgla dla energetyki (PSCMI1) wyniosła w lutym br. 261,84 zł za tonę, wobec 268,32 zł za tonę w styczniu i 265,23 zł za tonę w grudniu. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w lutym było to 11,95 zł za gigadżul energii wobec 12,05 zł w styczniu.

Indeks cen węgla dla ciepłownictwa (PSCMI2) osiągnął w lutym br. wartość 316,14 zł za tonę wobec 298,77 zł za tonę w styczniu i 301,42 zł za tonę w grudniu. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w lutym było to 13,25 zł za gigadżul energii wobec 12,69 zł w styczniu.

Drugi miesiąc 2020 roku przyniósł dalsze spadki światowych cen węgla w europejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia). W lutym br. miesięczna wartość indeksu DES ARA zmalała o 1,4 proc. w porównaniu do stycznia. To ponad 33 proc. mniej niż rok wcześniej. Polskie lutowe indeksy cenowe w przeliczeniu na warunki portów ARA wyniosły 76,56 dol. za tonę węgla dla energetyki oraz 84,89 dol. za tonę węgla na potrzeby ciepłownictwa. Agencja oblicza miesięczne indeksy wspólnie z Towarową Giełdą Energii. Bazują one na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy.

Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Wyznaczane są co miesiąc na podstawie danych przetwarzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu, przy współpracy Towarowej Giełdy Energii. Obie instytucje, wraz z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, są współwłaścicielami metodologii obliczania indeksów.

Również w środę ARP opublikowała dane dotyczące krajowego wydobycia i sprzedaży węgla w lutym br. W drugim miesiącu roku kopalnie wyprodukowały 4,9 mln ton tego surowca (wobec 4,8 mln ton w lutym 2019), a sprzedały 4,2 mln ton (wobec niespełna 5 mln ton rok wcześniej). Różnica między wielkością miesięcznego wydobycia i wielkością sprzedaży przekroczyła 0,7 mln ton. Niesprzedany węgiel trafił na przykopalniane zwały, gdzie w końcu lutego leżało już 7,1 mln ton surowca wobec ponad 6,3 mln ton miesiąc wcześniej oraz ponad 2 mln ton przed rokiem.