Trudne rozmowy z mieszkańcami

W marcu i kwietniu 2016 roku miał miejsce szereg spotkań na temat wydobycia węgla w Orzeszu. Towarzyszyła im trudna, ale zarazem rzeczowa dyskusja.

Jednym z najważniejszych spotkań z udziałem mieszkańców i władz samorządowych była wyjazdowa Sesja Rady Miejskiej Orzesza, która odbyła się 21 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej Nr 9 w Zgoniu. W trakcie debaty mieszkańcy Królówki, Zgonia i Woszczyc sformułowali szereg obaw dotyczących między innymi terenów pod jakimi planowane jest wydobycie węgla czy lokalizacji szybu wentylacyjnego.

– Nie ma zgody na szyb wentylacyjny blisko naszych domów. Pamiętam odwierty geologiczne, które były uciążliwe dla mnie i mojej rodziny. Jeśli zagwarantuje mi Pan na piśmie, że w sąsiedztwie domów w Królówce nie powstanie szyb wentylacyjny, jestem skłonna zgodzić się na Państwa inwestycję – zaproponowała Jerzemu Markowskiemu jedna z uczestniczek dyskusji.

– Nie ma sprawy, chociażby jutro prześlę pismo – odpowiedział prezes Silesian Coal. Celem strategicznym inwestora jest uniknięcie budowy nowego szybu wentylacyjnego. Już dzisiaj mogę zadeklarować, że jeśli będzie jednak konieczne postawienie nowego szybu, to nie będzie on zlokalizowany w północnej części złoża „Żory-Suszec 1” – „Orzesze” obejmującej Woszczyce, Królówkę i Zgoń – dodał Jerzy Markowski.

Jednym z elementów procesu inwestycyjnego mającego na celu uzyskanie przez Silesian Coal koncesji Ministra Środowiska na wydobycie węgla ze złoża w Orzeszu jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W ramach zakończonej 29 kwietnia br. procedury o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz udziale społeczeństwa w ochronie środowiska wpłynęło do RDOŚ 476 opinii wyrażających stanowiska na temat projektu. Znakomita część opinii zawiera powtarzające się obawy.