Dopłaty do węglaPrezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zapewniającą dopłaty do węgla dla odbiorców indywidualnych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Maksymalna cena tony węgla ustalono na poziomie 996 zł 60 gr. Warto przypomnieć, że dzisiaj w takiej cenie węgiel oferują jedynie kopalniane sklepy, w których bardzo trudno jest go kupić. Ustawodawca pozwolił, by oferowany węgiel mógł być tańszy, choć trudno sobie to wyobrazić, patrząc na sytuację rynkową, gdzie cena za tonę węgla sięga 3 tys. Członkowie gospodarstwa domowego będą mogli kupić maksymalnie trzy tony węgla w preferencyjnej cenie. Podczas zakupu węgla w rządowej cenie trzeba będzie poinformować sprzedawcę o ilości węgla, jaką gospodarstwo domowe kupiło od dnia wejścia w życie ustawy. Wymagana też będzie deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Chodzi o zgłoszenie tych źródeł do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Wysokość rekompensaty dla przedsiębiorców została ustalona na poziomie nie wyższym niż 1073 zł 13 gr brutto za tonę. Uprawnionymi do uzyskania rekompensaty będą przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, którzy są wpisani do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. Rekompensaty będą wypłacane na wniosek sprzedawcy, z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Środki na ten cel przekazane zostaną z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Maksymalnie na dopłaty Skarb Państwa przeznaczył trzy mld zł. Eksperci zwracają uwagę, że przedsiębiorcy będą musieli kredytować sponsorowane przez rząd zakupy węgla i oczekiwać kilka miesięcy na zwrot pieniędzy, co cały program czyni raczej mało atrakcyjnym. Chyba, że do obsługi zostaną przymuszone spółki z udziałem skarbu państwa.