List otwarty do Jarosława KaczyńskiegoW skierowanym do Kaczyńskiego liście otwartym będącym odpowiedzią na jego wystąpienie w sprawie węgla Dominik Kolorz – szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”, Jarosław Grzesik – przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „S” i Bogusław Hutek lider górniczej „Solidarności” na „dzień dobry” zwracają prezesowi PiS uwagę, że kopalnia „Pokój” już nie istnieje, podobnie jak KWK Krupiński czy KWK Makoszowy.

– Te kopalnie mogły w sposób rentowny funkcjonować jeszcze przez wiele lat. – piszą związkowcy odnosząc się do posiadanych przez obie te kopalnie złóż. – Górnictwo nie otrzymało obiecanej przez Pana szansy. Zamiast inwestycji i rozwoju, była powolna likwidacja i kolejne puste obietnice. Obietnice, których rząd Prawa i Sprawiedliwości najprawdopodobniej nigdy nie miał zamiaru dotrzymać.

– Tylko i wyłącznie dzięki taniemu polskiemu węglowi cena energii w Polsce od wielu miesięcy należy do najniższych w Europie. Przez długie okresy była ona 2, a nawet 3 razy niższa w porównaniu do Niemiec, Francji, czy innych znacznie bogatszych od naszego krajów zachodnich, Gdyby polskie kopalnie sprzedawały węgiel energetyce po cenie rynkowej, inflacja w naszym kraju wynosiłaby dwa razy więcej niż obecnie, a polska gospodarka znajdowałaby się dziś w kompletnej ruinie – twierdzą związkowcy.

– Nie oczekujemy, ze nagle stanie się Pan ekspertem od górnictwa i energetyki, Jednak opowiadając publicznie kompletne niedorzeczności na temat węgla, wykazuje się Pan nie tylko brakiem wiedzy, ale przede wszystkim skrajną arogancją. Arogancją wobec ciężkiej pracy górników, wobec całego Górnego Śląska. Dla mieszkańców naszego regionu odpowiedzialność za słowo to ogromna wartość. Każdy, kto o tym zapomina, przegrywa u nas wybory. Z kolei doświadczenie pokazuje, że kto przegrywa na Śląsku, ten traci władzę w całym kraju, Tak było w 2015 roku. Jeśli Zjednoczona Prawica się nie opamięta, tak będzie również w roku 2023 – kończą swój list działacze śląsko – dąbrowskiej Solidarności.