Maksymalna cena węgla996,60 zł – tyle maksymalnie ma kosztować cena jednej tony węgla w rządowym programie mającym rozwiązać problem deficytu węgla na polskim rynku po embargu na jego import z Rosji. Gwarantuje to ustawa przejęta przez Sejm. Za głosowało 298 posłów, 15 było przeciw, a 136 wstrzymało się od głosu. Nowa regulacja ma chronić prywatnych odbiorców przed wysokimi cenami węgla pozwalając by członkowie jednego gospodarstwa domowego mogli kupić maksymalnie 3 tony węgla w tej cenie. Rekompensaty nie będą przysługiwać bezpośrednio kupującym, tylko przedsiębiorcom, którzy sprzedawać będą węgiel gospodarstwom domowym. W trakcie prac nad projektem zwiększona została kwota rekompensaty z nie wyższej niż 750 zł brutto do kwoty nie wyższej niż 1073,13 gr brutto za sprzedaż jednej tony paliwa stałego sprzedanego dla jednego gospodarstwa domowego. Rekompensaty będą wypłacane na wniosek sprzedawcy, z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, na który przekazane zostaną dodatkowe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Maksymalnie na dopłaty Skarb Państwa będzie mógł przeznaczyć 3 mld zł. Zdaniem opozycji nowe przepisy pozwolą dofinansowywać państwowe spółki handlujące węglem, ale nie rozwiążą problemu braku węgla.