Polska jest ostatnim krajem UE…Polska jest ostatnim krajem UE, w którym wydobywa się węgiel na dużą skalę. Dzisiaj dział 20 kopalni węgla kamiennego. 3 z nich należą do prywatnych inwestorów. Największa to PG Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, należy do czeskiego EPH. Pozostałe dwie, znacznie mniejsze, to Zakład Górniczy Siltech z Zabrza oraz Eko-Plus z Bytomia. W 1989 r. kopalnie wydobyły 177,4 mln ton węgla. W tym roku planuje się wydobycie 55 mln ton. Ok. 10 mln mniej niż potrzebuje rynek.

W internecie trwa ostra dyskusja, która z partii – PiS czy PO bardziej niszczyły polskie górnictwo. Mnożą się posty obu stron, ale warto przytoczyć dane. Nasze informacje oparliśmy o dane uzyskane od Karola Manysa, rzecznika prasowego ministerstwa aktywów państwowych 30 sierpnia 2022 r. przez redakcję SuperExpressu. Fakty są następujące:

W okresie od grudnia 2005 r. do grudnia 2007 r. nie postawiono w stan likwidacji żadnych kopalń w Polsce. W większości to czas rządów koalicji PiS – LPR – Samoobrona. Jarosław Kaczyński został premierem 7 lipca 2006 roku. Wcześniej premierem był Kazimierz Marcinkiewicz od 19.10.2005.

PO wygrała wybory 21.10.2007, a Donald Tusk wygłosił expose 24.11.2007. Rząd koalicji PO – PSL istniał do 12.11.2015, gdy premier Ewa Kopacz złożyła dymisję.

W okresie styczeń 2008 – listopad 2015 roku zlikwidowano 5 kopalni – tj. KWK „Kazimierz – Juliusz”, KWK „Centrum”, KWK „Mysłowice”, KWK „Boże Dary”, ZG „Rozbark V”.

16 listopada, po wygranych wyborach przez PiS na urząd premiera powołano Beatę Szydło. 11 grudnia 2017 urząd Premiera objął Mateusz Morawiecki, który pełni swoją funkcję do dzisiaj.

Od grudnia 2015 do dnia dzisiejszego zlikwidowano 14 kopalń, tj. KWK „Brzeszcze-Wschód”, KWK „Anna”, KWK „Jas-Mos”, KWK Pokój I”, KWK „Makoszowy”, KWK „Krupiński”, KWK „Wieczorek I”, KWK „Śląsk”, KWK „Wieczorek II”, KWK „Mysłowice- Wesoła I”, KWK „Rydułtowy I”, KWK „Piekary I”, KWK „Jastrzębie III”, KWK „Pokój II”.

Ostatni nowy zakład wydobywczy w Polsce oddano do użytku w latach 90. XX w. to Budryk w Ornontowicach.

Polski rząd z Mateuszem Morawieckim na czele potwierdził, że Polska do 2049 r. odejdzie od eksploatacji energetycznego węgla kamiennego.

Projekty budowy nowych kopalni finansowanych wyłącznie z prywatnych źródeł, które zablokował polski rząd w latach 2015 do dzisiaj:

  • międzynarodowa grupa Silesian Coal – projekt Orzesze z wykorzystaniem infrastruktury likwidowanej kopalni Krupiński
  • grupa prywatnych inwestorów – kopalnia Brzezinka w Mysłowicach
  • australijska Balamara Resources Limited – Nowa Ruda na Dolnym Śląsku, Wojciechów na Lubelszczyźnie (SAWIN)
  • australijska grupa Prairie Mining – Jan Karski na Lubelszczyźnie i Dębieńsko na Śląsku
  • Dankowice, inwestor BUMECH, właściciel PG Silesia