Sierpień 80 pisze do premiera w sprawie pensji górników z PGGZwiązek zawodowy Sierpień 80 wystosował pismo do premiera Mateusza Morawieckiego oraz do zarządu Polskiej Grupy Górniczej (PGG).

Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80 działający w kopalniach Polskiej Grupy Górniczej, zwraca się o podjęcie pilnych działań, zabezpieczających górników Polskiej Grupy Górniczej przed konsekwencjami związany z błędami we wprowadzaniu Polskiego Ładu. Żądamy natychmiastowej nadpłaty utraconych środków. Błędy popełnione przy wprowadzaniu Polskiego Ładu nie mogą obciążać górników” – podkreśla związek.

„Przez ostatnie miesiące ciężko pracowali wydobywając węgiel, którego brakowało do zabezpieczenia systemu energetycznego. Zamiast wzrostu wynagrodzeń ich styczniowa wypłata i 14 -tka zostały pomniejszone o wielkości od 500 do nawet 2500 zł. Niekompetencja zarządu PGG i całkowita kompromitacja rządu, przy wprowadzaniu nowych zasad podatkowych sprawia, że górnicy mają prawo być wściekli” – czytamy w piśmie.

„Takie same błędy w stosunku do posłów zostały niemalże natychmiast naprawione. Skoro można było niemal natychmiast nadpłacić posłom utraconą część zarobków, można to również natychmiast zrobić w stosunku do innych grup zawodowych” – zaznaczył Sierpień 80.

Pismo wskazuje również również, że na skutek kumulacji wypłat w miesiącu lutym, wypłaty za miesiąc styczeń i przypadającej na 15-tego lutego wypłaty 14-tki, która jest częścią górniczego wynagrodzenia, większość górników otrzyma znacząco pomniejszone świadczenie. Straty będą znaczące w stosunku do poprzedniego roku. Już wynagrodzenie za miesiąc styczeń było pomniejszone, na skutek zastosowania nowych zasad rozliczenia wynikającego z Polskiego Ładu. Spowodowało to ogromne zbulwersowanie wśród górników.

„Straty na wynagrodzeniach z tytułu 14-tki, byłyby jeszcze większe. Spowoduje to wzrost frustracji
i gniewu wśród górników. Tym bardziej, że dotyczyć to będzie większości z nich. Tym bardziej również, że z ust Premiera i Ministrów ciągle słyszymy zapewnienia, że na wprowadzania, że na wprowadzaniu nowych przepisów nikt nie straci.

Górnicy w ostatnim czasie ponieśli ogromny wysiłek zabezpieczając polski system energetyczny
w węgiel, którego brakowało. Nie mogą teraz być za to karani mniejszymi wynagrodzeniami.

Apelujemy do Pana Ministra o natychmiastowe działania, które zabezpieczą górników, przed krzywdzącymi ich skutkami źle przygotowanej reformy i pozwolą nam wszystkim uniknąć społecznych napięć” – podkreślono w piśmie, pod którym podpisał się. Rafał Jedwabny, przewodniczący WZZ Sierpień 80 w Polskiej Grupie Górniczej.

https://www.wnp.pl/gornictwo/sierpien-80-pisze-do-premiera-w-sprawie-pensji-gornikow-z-pgg,539660.html