Straty polskich spółek węglowychPolskie spółki węglowe zanotowały blisko 2,3 mld zł strat w ciągu trzech kwartałów 2021 roku. Takie dane podaje Ministerstwo Aktywów Państwowych, a za MAP opublikował Business Insider Polska. 

Do każdej tony wydobytego węgla spółki węglowe dopłacają średnio 44,61 zł.

W ciągu trzech kwartałów br. kopalnie wydobyły ponad 40,8 mln ton węgla (wzrost rok do roku o 736,4 tys. ton, czyli 1,8 proc.), w tym niespełna 31,5 mln ton węgla energetycznego (wzrost o 1,7 proc.) oraz prawie 9,4 mln ton węgla koksowego (wzrost o 2,3 proc.). O niespełna 15 proc. (ponad 5,5 mln ton) wzrosła w ciągu dziewięciu miesięcy 2021 r. sprzedaż węgla, którego kopalnie dostarczyły na rynek przeszło 42,7 mln ton, w tym prawie 38,5 mln ton na rynek krajowy (wzrost o prawie 4,4 mln ton). Wzrósł import i eksport węgla. Za granicę sprzedano 4,3 mln ton, czyli o 37 proc. więcej licząc rok do roku. Sprowadzono 9,2 mln ton.

Straty polskich spółek węglowych, mimo wzrostu cen węgla na rynkach międzynarodowych, wywołują  dostawy surowca dla energetyki, w ramach długoterminowych kontraktów. Umowy te oznaczają obowiązek gwarantowanych cen, bez względu na rzeczywiste koszty czy wahania rynkowe. Sprzedawany poniżej kosztów węgiel dotowany przez spółki wydobywcze pozwala produkować energię taniej, niż w innych krajach. Dlatego Polska dzisiaj ma najtańszy prąd w regionie, choć ceny prądu będą rosły w roku 2022.

Średnia cena zbytu węgla energetycznego po trzech kwartałach 2021 r. ukształtowała się na poziomie 272,36zł za tonę (spadek rok do roku o 4 proc.), zaś średnia cena zbytu węgla koksowego wyniosła 479,04 zł za tonę (wzrost o 8,2 proc.). Z kolei wydobycie tony węgla kosztowało 358,2 zł, więc mniej o 16,95 zł, niż rok temu. Różnica w cenie sprzedaży i produkcji wyniosła 44,61 zł i tyle na każdej tonie dopłacały spółki. Koszty sprzedaży wyniosły 15,5 mld zł, a przychody – 13,6 mld zł. Tym samym strata na podstawowej działalności osiągnęła poziom 1,9 mld zł. Ogółem branża była na minusie (po 9 miesiącach) na poziomie 2,29 mld zł. To mniej, niż rok temu o 1,6 mld zł. Większość straty przypada na największego krajowego producenta węgla – Polską Grupę Górniczą. Według raportów spółek notowanych na giełdzie, grupa Jastrzębskiej Spółki Węglowej miała po trzech kwartałach 62,7 mln zł straty netto, zaś kopalnia Bogdanka zanotowała w tym okresie 164,8 mln zł zysku.