W kwietniu 2020 zużycie energii elektrycznej w Polsce było o 9,76 proc. mniejsze niż rok wcześniej, a krajowa produkcja energii elektrycznej była o 11,55 proc. mniejsza niż w kwietniu 2019. W minionym miesiącu saldo wymiany zagranicznej energią elektryczną było dodatnie, co oznacza przewagę importu nad eksportem - wynika z danych opublikowanych przez PSE.

Elektroenergetyczne (PSE) opublikowały informacje na temat produkcji i zużycia energii elektrycznej w Polsce w kwietniu 2020 roku i narastająco za styczeń-kwiecień 2020. Wynika z nich, że w kwietniu 2020 produkcja energii elektrycznej wyniosła 11 088 GWh, o 11,55 proc. mniej niż rok temu. Natomiast krajowe zużycie energii elektrycznej w Polsce w minionym miesiącu wyniosło 12 116 GWh i było mniejsze o 9,76 proc. niż rok temu. W kwietniu 2020 elektrownie zawodowe na węgiel kamienny wyprodukowały 4 861 GWh , czyli o 18,77 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2019. Natomiast elektrownie zawodowe na węgiel brunatny wytworzyły w minionym miesiącu 2 842 GWh, co oznaczało produkcję o 10,9 proc. mniejszą niż w kwietniu 2019 roku. Miniony miesiąc to nieznacznie większa niż rok temu produkcja elektrowni gazowych. W kwietniu 2020 roku wyniosła ona 1 118 GWh, co oznaczało wzrost o 0,22 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku.

Wiatraki w kwietniu 2020 wyprodukowały 1 156 GWh energii elektrycznej i było to o 2,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019. Elektrownie wodne zawodowe w minionym miesiącu wytworzyły 170 GWh, czyli o 25,58 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku.

W kwietniu 2020 roku saldo wymiany zagranicznej energią elektryczną było dodatnie, co oznacza przewagę importu nad eksportem, a wyniosło 1028 GWh wobec plus 891 GWh w w kwietniu 2019 roku.

W okresie styczeń –kwiecień 2020 produkcja energii elektrycznej w Polsce 51 852 GWh, co oznacza, że była o 6,14 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie 2019. Zużycie energii elektrycznej w Polsce w pierwszych 4 miesiącach 2020 wyniosło 55 649 GWh i było o 3,87 proc. mniejsze niż w takim samym okresie 2019. W pierwszych 4 miesiącach 2020 roku saldo wymiany zagranicznej energią elektryczną było dodatnie, co oznacza przewagę importu nad eksportem, a wyniosło 3 796 GWh wobec plus 2 642 GWh w analogicznym okresie 2019 roku.

Źródło: wnp.pl